Anh Vy

Anh Vy | Trang chủ

máy may - linh phụ kiện nghành may - dịch vụ sửa máy may

Loading
hình 1
Hình 2
Sản phẩm mới
MÁY MAY
may-may-11

máy may 11

Array
(
  [id] => 31349
  [idshop] => 2906
  [tbl_item_id] => 58964
  [is_main] => 1
  [code] => 
  [price_input] => 0
  [price] => 0
  [price_compare] => 0
  [weigh] => 0
  [in_stock] => 0
  [image] => product/tải xuống (11).jpg
  [attribute_by_parent] => 0
  [list_attribute_and_option] => 
  [total_sold] => 0
  [date_added] => 2018-07-07 09:24:05
  [last_modified] => 2018-07-07 09:24:05
)

Liên hệ

Máy may chỉ có một đường may thắt nút: Đây là loại may may mà trục kim đượ...
may-may-10

máy may 10

Array
(
  [id] => 31348
  [idshop] => 2906
  [tbl_item_id] => 58963
  [is_main] => 1
  [code] => 
  [price_input] => 0
  [price] => 5900000
  [price_compare] => 0
  [weigh] => 0
  [in_stock] => 0
  [image] => product/tải xuống (10).jpg
  [attribute_by_parent] => 0
  [list_attribute_and_option] => 
  [total_sold] => 0
  [date_added] => 2018-07-07 09:23:36
  [last_modified] => 2018-07-07 09:23:36
)

$ 5,900,000

Máy may chỉ có một đường may thắt nút: Đây là loại may may mà trục kim đượ...
may-may-9

máy may 9

Array
(
  [id] => 31347
  [idshop] => 2906
  [tbl_item_id] => 58962
  [is_main] => 1
  [code] => 
  [price_input] => 0
  [price] => 0
  [price_compare] => 0
  [weigh] => 0
  [in_stock] => 0
  [image] => product/tải xuống (9).jpg
  [attribute_by_parent] => 0
  [list_attribute_and_option] => 
  [total_sold] => 0
  [date_added] => 2018-07-07 09:22:58
  [last_modified] => 2018-07-07 09:22:58
)

Liên hệ

Máy may chỉ có một đường may thắt nút: Đây là loại may may mà trục kim đượ...
may-may-8

máy may 8

Array
(
  [id] => 31346
  [idshop] => 2906
  [tbl_item_id] => 58961
  [is_main] => 1
  [code] => 
  [price_input] => 0
  [price] => 5800000
  [price_compare] => 0
  [weigh] => 0
  [in_stock] => 0
  [image] => product/tải xuống (8).jpg
  [attribute_by_parent] => 0
  [list_attribute_and_option] => 
  [total_sold] => 0
  [date_added] => 2018-07-07 09:22:26
  [last_modified] => 2018-07-07 09:22:26
)

$ 5,800,000

Máy may chỉ có một đường may thắt nút: Đây là loại may may mà trục kim đượ...
may-may-7

máy may 7

Array
(
  [id] => 31345
  [idshop] => 2906
  [tbl_item_id] => 58960
  [is_main] => 1
  [code] => 
  [price_input] => 0
  [price] => 5600000
  [price_compare] => 0
  [weigh] => 0
  [in_stock] => 0
  [image] => product/tải xuống (7).jpg
  [attribute_by_parent] => 0
  [list_attribute_and_option] => 
  [total_sold] => 0
  [date_added] => 2018-07-07 09:21:49
  [last_modified] => 2018-07-07 09:21:49
)

$ 5,600,000

Máy may chỉ có một đường may thắt nút: Đây là loại may may mà trục kim đượ...
may-may-6

máy may 6

Array
(
  [id] => 31344
  [idshop] => 2906
  [tbl_item_id] => 58959
  [is_main] => 1
  [code] => 
  [price_input] => 0
  [price] => 5500000
  [price_compare] => 0
  [weigh] => 0
  [in_stock] => 0
  [image] => product/tải xuống (5).jpg
  [attribute_by_parent] => 0
  [list_attribute_and_option] => 
  [total_sold] => 0
  [date_added] => 2018-07-07 09:21:13
  [last_modified] => 2018-07-07 09:21:13
)

$ 5,500,000

Máy may chỉ có một đường may thắt nút: Đây là loại may may mà trục kim đượ...
may-may-5

máy may 5

Array
(
  [id] => 31343
  [idshop] => 2906
  [tbl_item_id] => 58958
  [is_main] => 1
  [code] => 
  [price_input] => 0
  [price] => 5400000
  [price_compare] => 0
  [weigh] => 0
  [in_stock] => 0
  [image] => product/tải xuống (6).jpg
  [attribute_by_parent] => 0
  [list_attribute_and_option] => 
  [total_sold] => 0
  [date_added] => 2018-07-07 09:20:35
  [last_modified] => 2018-07-07 09:20:35
)

$ 5,400,000

Máy may chỉ có một đường may thắt nút: Đây là loại may may mà trục kim đượ...
may-may-4

máy may 4

Array
(
  [id] => 31342
  [idshop] => 2906
  [tbl_item_id] => 58957
  [is_main] => 1
  [code] => 
  [price_input] => 0
  [price] => 5200000
  [price_compare] => 0
  [weigh] => 0
  [in_stock] => 0
  [image] => product/tải xuống (4).jpg
  [attribute_by_parent] => 0
  [list_attribute_and_option] => 
  [total_sold] => 0
  [date_added] => 2018-07-07 09:19:50
  [last_modified] => 2018-07-07 09:19:50
)

$ 5,200,000

Máy may chỉ có một đường may thắt nút: Đây là loại may may mà trục kim đượ...
may-may-2-1

máy may 3

Array
(
  [id] => 31341
  [idshop] => 2906
  [tbl_item_id] => 58956
  [is_main] => 1
  [code] => 
  [price_input] => 0
  [price] => 5100000
  [price_compare] => 0
  [weigh] => 0
  [in_stock] => 0
  [image] => product/tải xuống (3).jpg
  [attribute_by_parent] => 0
  [list_attribute_and_option] => 
  [total_sold] => 0
  [date_added] => 2018-07-07 09:18:37
  [last_modified] => 2018-07-07 09:19:13
)

$ 5,100,000

Máy may chỉ có một đường may thắt nút: Đây là loại may may mà trục kim đượ...
may-may-2

máy may 2

Array
(
  [id] => 31340
  [idshop] => 2906
  [tbl_item_id] => 58955
  [is_main] => 1
  [code] => 
  [price_input] => 0
  [price] => 5000000
  [price_compare] => 0
  [weigh] => 0
  [in_stock] => 0
  [image] => product/tải xuống (2).jpg
  [attribute_by_parent] => 0
  [list_attribute_and_option] => 
  [total_sold] => 0
  [date_added] => 2018-07-07 09:17:52
  [last_modified] => 2018-07-07 09:17:52
)

$ 5,000,000

Máy may chỉ có một đường may thắt nút: Đây là loại may may mà trục kim đượ...
may-may-1

máy may 1

Array
(
  [id] => 31338
  [idshop] => 2906
  [tbl_item_id] => 58953
  [is_main] => 1
  [code] => 
  [price_input] => 0
  [price] => 0
  [price_compare] => 0
  [weigh] => 0
  [in_stock] => 0
  [image] => product/tải xuống (1).jpg
  [attribute_by_parent] => 0
  [list_attribute_and_option] => 
  [total_sold] => 0
  [date_added] => 2018-07-07 09:16:20
  [last_modified] => 2018-07-07 09:16:20
)

Liên hệ

Máy may chỉ có một đường may thắt nút: Đây là loại may may mà trục kim đượ...
MÁY MAY 1 KIM
may-may-15

máy may 15

Array
(
  [id] => 31354
  [idshop] => 2906
  [tbl_item_id] => 58969
  [is_main] => 1
  [code] => 
  [price_input] => 0
  [price] => 6300000
  [price_compare] => 0
  [weigh] => 0
  [in_stock] => 0
  [image] => product/may 1 kim_5.jpg
  [attribute_by_parent] => 0
  [list_attribute_and_option] => 
  [total_sold] => 0
  [date_added] => 2018-07-07 09:26:45
  [last_modified] => 2018-07-09 11:11:22
)

$ 6,300,000

Máy may chỉ có một đường may thắt nút: Đây là loại may may mà trục kim đượ...
may-may-14

máy may 14

Array
(
  [id] => 31353
  [idshop] => 2906
  [tbl_item_id] => 58968
  [is_main] => 1
  [code] => 
  [price_input] => 0
  [price] => 6200000
  [price_compare] => 0
  [weigh] => 0
  [in_stock] => 0
  [image] => product/tải xuống (14).jpg
  [attribute_by_parent] => 0
  [list_attribute_and_option] => 
  [total_sold] => 0
  [date_added] => 2018-07-07 09:26:02
  [last_modified] => 2018-07-09 08:56:29
)

$ 6,200,000

Máy may chỉ có một đường may thắt nút: Đây là loại may may mà trục kim đượ...
may-may-13

máy may 13

Array
(
  [id] => 31352
  [idshop] => 2906
  [tbl_item_id] => 58967
  [is_main] => 1
  [code] => 
  [price_input] => 0
  [price] => 6100000
  [price_compare] => 0
  [weigh] => 0
  [in_stock] => 0
  [image] => product/tải xuống (13).jpg
  [attribute_by_parent] => 0
  [list_attribute_and_option] => 
  [total_sold] => 0
  [date_added] => 2018-07-07 09:25:20
  [last_modified] => 2018-07-09 08:56:39
)

$ 6,100,000

Máy may chỉ có một đường may thắt nút: Đây là loại may may mà trục kim đượ...
may-may12

máy may12

Array
(
  [id] => 31351
  [idshop] => 2906
  [tbl_item_id] => 58966
  [is_main] => 1
  [code] => 
  [price_input] => 0
  [price] => 6000000
  [price_compare] => 0
  [weigh] => 0
  [in_stock] => 0
  [image] => product/tải xuống (12).jpg
  [attribute_by_parent] => 0
  [list_attribute_and_option] => 
  [total_sold] => 0
  [date_added] => 2018-07-07 09:24:44
  [last_modified] => 2018-07-09 08:56:49
)

$ 6,000,000

Máy may chỉ có một đường may thắt nút: Đây là loại may may mà trục kim đượ...

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Bạn là khách hàng , lớn hay nhỏ, và muốn chúng tôi phục vụ , xin vui lòng gửi cho chúng tôi một 
email để bao.webmau@gmail.com

hinhanh/hotline.gif