Loading

Dịch vụ sữa máy may

Tin tức   07/07/2018


Chúng tôi là công ty duy nhất có thể cung cấp trung tâm dịch vụ sửa chữa cho các máy may, Máy Thêu , Máy Vắt Sổ, Máy Điện Tử áp dụng cho cả các máy gia đình hoặc máy công nghiệp. Công ty của chúng tôi đã có hơn 40 năm kinh nghiệm trong các dịch vụ sửa chữa và đó cũng là thế mạnh của chúng tôi.
hotline