Loading

Ngành dệt may thay đổi để bắt kịp xu hướng

Tin tức   07/07/2018


Bên cạnh sự hỗ trợ của Chính phủ, các bộ ngành trong việc tháo gỡ khó khăn cho ngành dệt may phát triển, bản thân các doanh nghiệp cần chuẩn bị cả nguồn lực về vốn, thị trường, công nghệ trong quá trình đầu tư, sản xuất mới, đặc biệt là xu hướng cách mạng công nghiệp 4.0 đã đến với tốc độ rất nhanh
hotline